Ξ

Το Ethereum είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για αποκεντρωμένες εφαρμογές.’

Στο Ethereum, μπορείτε να γράψετε κώδικα ο οποίος ελέγχει ψηφιακές αξίες, τρέχει ακριβώς όπως έχει προγραμματιστεί και είναι προσβάσιμος οπουδήποτε στον κόσμο.
Διαβάστε για το νέο έργο τέχνης! → Περισσότερο